В медицинския център работят лекари по следните клинични специалности:
 

 

Клинична лаборатория

 

             Доц.д-р Павлина Йорданова Лалева - Зав. клин. лаборатория
             Д-р Полина Цекова    
             Работи с талони на НЗОК
             от понеделник до петък - 7.30 ч.-18.00 ч.
             събота - 8.00 ч.-14.00 ч.
           
 

 

Микробиологична лаборатория със сектор по вирусология

 

           Проф.д-р Мария Георгиева Средкова – Зав. микробиологична лаборатория
            Д-р Ивелин Иванов
            Работи с талони на НЗОК
            от понеделник до петък – 7.30 ч. – 18.00 ч.
            събота – 8.00 ч. – 14.00 ч.
 

 

Кардиология
            Д-р Мая Джунова
            работи и с талони по НЗОК
            филиал ул.Васил Левски 60
            сряда и петък от 13.00-15.00ч
            ул.Тодор Каблешков 35
            Сряда и петък от 8.00 ч до 12.00                                                              
  
Гастроентерология
           Доц. Иван Лалев 
           не работи  с талони по НЗОК, 
           след предварително записване
           Д-р Николай Рангелов 
           работи и с талони по НЗОК,
           филиал ул.Васил Левски 60
           понеделник от 14.00-15.00 ч.
           ул.Тодор Каблешков 35
           четвъртък от 14.00 до 16.30 ч.
           Д-р Маргарита Влахова 
           не работи с талони по НЗОК,
           след предварително записване, сряда от 14.00-16.00ч.
           Д-р Горан Сарафилоски
           работи с талони по НЗОК,след предварително записване
           понеделник от 15.00-17.30;сряда от 15.00-17.00ч.
           Д-р Любомир Савов
           работи и с талони по НЗОК
           вторник от 9.00-11.00 ч.
           Д-р Емилия Люцканова
           работи и с талони по НЗОК
           филиал ул.В.Левски 60
           вторник от 15.00 -16.00 ч.
          
Ендокринология:
              
           Д-р Беатриче Панчева 
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване

           вторник от 14.00 ч.           

           Д-р Надежда Калпазанова 

            работи и с талони по НЗОК
            филиал ул.Васил Левски 60:
            понеделник - от 8.00 до 12.00 ч. и сряда - от 8.00-12.00 ч
          
        
Акушерогинекология:
            Доц.д-р Надежда Хинкова-акушер-гинеколог и онколог
            работи и с талони по НЗОК,след предварително записване
            ул.Тодор Каблешков 35
            четвъртък от 13.30 до 16.00 часа
           Д-р Пепо Партенов 
          работи и с талони по НЗОК, след предварително записване
           филиал ул.Васил Левски 75 : вторник - 9.30-11.00ч
           ул.Тодор Каблешков 35
           вторник от 12.00 до 16.00 ч.и петък от 8.00 до 12.00 ч.
           Д-р Антоанета Любомирова 
           работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           филиал ул.Васил Левски 60,сряда от 9.00ч.
           ул.Тодор Каблешков 35
           понеделник от 8.00 до 12.00 ч ,сряда от 13.00 до 19.00 ч.и петък от 12.00-13.00ч
        
          Д-р Венелина Михайлова
            работи с талони по НЗОК,след предварително записване
            вторник от 9.00-12.00 ч.
           Д-р Павлина Павлова
           работи с талони по НЗОК, след предварително записване
           понеделник от 15.30 до 18.00 и петък от 13.30  до 17.30 ч.
           Д-р Ангел Йорданов
           не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
           Д-р Михаил Цветков
           не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
           понеделник 12.00-14.00 ч.
           вторник  17.00-19.00 ч.
           четвъртък  11.00-13.00 ч.
 
Хирургия, детска хирургия:
           Д-р Николай Хинков
           не работи  с талони по НЗОК,
           след предварително записване
  Нефрология:
            Д- р Евгения Цолова   
           не работи  с талони по НЗОК,
           след предварително записване
 
Онкология:
           Д-р Нина Иванова
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
          
Ортопедия:
           
            Д-р Емил Симеонов  -
            не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
.  Ревматология
             Доц.д-р Николай Николов
             не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
            Д-р Тихомир Горчев
            не работи с талони по НЗОК,след предварително записване
Образна диагностика   
            Доц. Стела Николова
            не работи с талони по НЗОК, след предварително записване

           

Неврология, неврохирургия
           Д-р Младен Овчаров
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване
 
Детски болести
            Д-р Снежина Тодорова

            работи и с талони по НЗОК

            ул.Тодор Каблешков 35

            понеделник 10.00-12.00ч.,събота 10.00-12.00ч.

            филиал ул.В.Левски 60

            вторник 11.00-14.00ч.,четвъртък 11.00-15.00
        
           
         Д-р Наталия Славкова
           не работи с талони на НЗОК, след предварително записване
          

• Хематология

           Д-р Ивайло Христов
           не работи с талони по НЗОК, след предварително записване