Цистатин С е нов маркер за ранно откриване на хронична бъбречна недостатъчност.Подходящ е за пациенти с диабет и хипертония-две от най-разпространените болести,водещи до хронична бъбречна недостатъчност.

Изследването на цистатин С е по-надежден показател в сравнение с креатинина и креатининовия клирънс поради това,  че за разлика от тях не зависи от пол,възраст, мускулна маса на пациента.

Въз основа на този показател може да се направи преценка за скоростта на гломерулна филтрация на бъбреците/очистителната функция на бъбреците/.