Лабораторията по молекулярна диагностика при Медицински център ”Екзакта Медика” натрупа петгодишен опит в диагностиката на човешки папиломен вирус.

Този вирус е отговорен за предраковите изменения и рака на шийката на матката. Използваната от нас РСR технология за доказване на вирусната ДНК осигурява максимална специфичност и чувствителност за доказване на високорисковите типове на човешкия папиломен вирус (HPV-тест).