МЦ "Екзакта Медика" ООД , гр.Плевен осигурява присъствие на свой лаборант на място в сградата на медицинския център на община Долни Дъбник/манипулационната на I етаж/ всеки ден от понеделник до петък от 8.30 ч. до 11.30 часа.

В манипулационната се извършва вземане на биологичен материал за всякакъв вид лабораторни изследвания : клинични, микробиологични, вирусологични, серологични; за здравни книжки/ цена -15 лева / ; за детски здравни заведения и други. Изследванията се изработват в лабораториите на МЦ "Екзакта Медика" в самия ден на взимането на биологичния материал. Резултатите могат да се получават в рамките на работния ден по интернет или на следващия работен ден на хартиен носител от лаборанта на място в Долни Дъбник.

Лабораториите на МЦ"Екзакта Медика" работят и с талони на НЗОК.