От началото на месец март 2012 г. центъра  разкри филиал на улица "Васил Левски"60 , в който функционират специализирани кабинета и приемна за взимане на биологичен материал, изследван в клиничната и микробиологичната лаборатория на медицинския център. Чрез функциониращата в медицинския център информационна система, готовите резултати могат да се получават в рамките на работния ден по интернет или на място във филиала. В кабинетите на филиала преглеждат специалисти от медицинския център по предварителен график и работят четири практики на общопрактикуващи лекари.

Телефон за контакти във филиала: 064/80 48 38