Медицински център "Екзакта Медика" има разкрита приемна за микробиологични и вирусологични изследвания, които се изработват в лабораториите на медицинския център.

Приемни часове:

понеделник - петък: 8:00 - 10:00 ч.