От началото на месец декември 2013 г. центъра  разкри филиал в град Левски на улица "Христо Ботев "52 , в които функционират един специализиран кабинет и приемна за взимане на биологичен материал, изследван в клиничната и микробиологичната лаборатория на медицинския център. Чрез функциониращата в медицинския център информационна система, готовите резултати могат да се получават в рамките на работния ден по интернет или на място във филиала. В кабинетите на филиала преглеждат специалисти от медицинския център - акушер-гинеколог, гастроентеролог, кардиолог, ендокринолог и др. след предварително записване.

Телефон за контакти във филиала: 0650/8 20 82.