Диагностицирането на алергичните състояния се извършва чрез полу-количествено определяне на алерген-специфични IgE антитела в серума чрез системата EUROLINE.

Изследването се извършва с една кръвна проба и позволява определяне на чувствителността  срещу широк кръг хранителни,поленови,битови и животински алергени. Използват се комбинации от алергени за различни клинични случаи :атопия,хранителна алергия,инхалаторна алергия и кръстосани алергии.

Този метод е особено подходящ  за доказване на атопия и алергични състояния  при малки деца,бременни жени и пациенти на лечение с антихистаминови препарати,при които не се препоръчва използването на кожно-алергични проби.

В зависимост от възрастта и симптомите на алергия се изполват различни алергологични панели на водеща немска фирма: