От месец април тази година в Медицински център „Екзакта Медика” ООД  се извършва диагностика на Лаймската болест с цел осигуряване на точна диагноза и проследяване протичането на заболяването.

 

Лаймската болест е инфекциозно заболяване, което се развива след ухапване с кърлеж,заразен с бактерии от род Borrelia.По тази причина заболяването се нарича още Лаймска борелиоза.

Резервоар на инфекцията в природата са много диви и някои домашни животни. Кърлежите се заразяват от животните и предават инфекцията на хората. Хората се заразяват след ухапване от кърлеж и заболяването никога не се предава от човек на човек.Ухапванията са най-често през летните месеци когато кърлежите са най-активни. Важно е да се отбележи, че за да преминат бактериите от кърлежа в ухапания човек са необходими няколко часа. Поради тази причина, при всяко ухапване трябва да се потърси медицинска помощ и кърлежът да бъде отстранен възможно най-бързо, за да се предотврати проникването на причинителите на заболяването в кръвообращението и развитието на Лаймската болест.

Инкубационният период(времето от ухапването до появата на първите симптоми ) на заболяването е средно 1-2 седмици.При нелекуваните пациенти Лаймската болест протича в три стадии.

Първият стадий на болестта протича с развитието на характерно зачервяване на кожата около мястото на ухапването,което нараства и се разширява, и може да достигне до 30 сантиметра.По-късно зачервяването избледнява в центъра и добива формата на пръстен.Болните се оплакват от главоболие, отпадналост, болки в мускулите и ставите, и увеличение на съседните лимфни възли.

Вторият стадий се развива няколко седмици след началото на заболяването. Той се характеризира със симптоми от страна на нервната система, сърцето и ставите. Наблюдават се парализа на лицевия нерв,менингит,парези и парализи на крайниците, сърдечни аритмии, задух, подуване и болки в ставите.

Третият стадий настъпва от няколко месеци до няколко години след ухапването.Наблюдават се трайни увреждания на ставите, безсъние, умора, отслабване на паметта и оглупяване, тръпки и болки в крайниците, слабост в мускулите, и  характерни кожни изменения.

Диагностицирането на Лаймската болест е трудно поради многообразието на клиничните симптоми.Диагнозата се поставя на базата на:

         • Данни за ухапване от кърлеж;

         • Поява на специфичното зачервяване на кожата;

         • Клиничен преглед от лекар;

         • Серологично изследване.

При серологичното изследване се доказват антитела срещу причинителите на Лаймската болест. Тези антитела играят защитна роля и са от два класа: IgMи IgG. Тяхното доказване в кръвта на болните обичайно се извършва с метода ЕЛАЙЗА. IgMантителата се появяват 3-4 седмици след ухапването и са индикатор за ранна инфекция. IgGантителата се появяват по-късно, остават продължително време и са диагностичен критерий за късна инфекция. Понякога е възможно да не се докажат  антитела в ранния стадий на заболяването. В този случай се препоръчва повторно изследване след 1-2 седмици. При отрицателен резултат от повторното изследване съществува много малка вероятност изследваното лице да е болно от Лаймска болест. Възможни са също фалшиво положителни резултати, които се дължат на други заболявания. Поради тази причина съвременната серологична диагностика на Лаймската болест се извършва в два етапа.

         Първоначално се извършва скрийнингово изследване с ЕЛАЙЗА. При положителен или граничен резултат се продължава с втория етап (потвърдително изследване) , което от месец април се извършва в лабораторията на медицинския център. Комбинирането на двата метода повишава достоверността на получените резултати и позволява по-доброто им интерпретиране. При изследване с втория метод се доказват IgMи IgGантитела към голям брой антигени. Това позволява не само потвърждаване на положителните резултати, но и оценка на стадия на протичане на заболяването.