МЦ"Екзакта Медика" ООД ,гр.Плевен осигурява присъствие на свой лаборант на място в сградата на медицинския център на община Долни Дъбник/манипулационната на I етаж/ всеки ден от понеделник до петък от 8.30 ч. до 11.30 часа.

Предлагаме :

  1. Взимане на биологичен материал за всякакъв вид лабораторни изследвания : клинични,микробиологични,вирусологични ,серологични; за здравни книжки/ цена -15 лева / ; за детски здравни заведения и други.
  2. Изследванията ще се изработват само в лабораториите на МЦ"Екзакта Медика" в самия ден на взимането на биологичния материал.Резултатите могат да се получават в рамките на работния ден по интернет или на следващия работен ден на хартиен носител от лаборанта на място в Долни Дъбник.
  3. Лабораториите на МЦ"Екзакта Медика" работят и с талони на НЗОК.

Лабораториите на МЦ"Екзакта Медика" са оборудвани със съвременна медицинска апаратура. Работят квалифицирани лекари и медицински лаборанти.

Ръководители на лабораториите са проф.д-р Мария Средкова  и доц.д-р Павлина Лалева.