От  месец  юли  2012 г.   МЦ " Екзакта  Медика "  работи   на  ул."Тодор Каблешков "35  в нови помещения,напълно реновирани по изискванията на ISO стандарта за медицинска дейност,с централна климатизация,осигуряване на достъпна среда за инвалиди и др.