Във филиала на медицинския център на ул.Христо Ясенов 12 е  разкрит гастродиагностичен център, където се извършват :

- ехография на коремни органи,доплер на абдоминални /коремни/ органи и периферни съдове -  50.00лв

- контрастно-усилена ехография - 150.00 лв

-фиброгастроскопия - 70.00 лв

- колоноскопия - 120.00 лв

- ректороманоскопия - 45.00 лв

- сигмоидоскопия - 60.00 лв

- ендоскопска полипектомия - 30.00 лв/след направени други ендоскопски изследвания/

- ендоскопско екстрахиране на чужди тела от ГИТ - 100.00 лв

  По желание на пациента - анестезия под контрол на анестезиолог - 80.00 лв

   Изследванията ще се извършват от  специалисти от Университетска болница"Г.Странски ",гр.Плевен.

   За допълнителна информация и предварително записване - тел.064/986666,064/885555