Във филиала на медицинския център на ул.Христо Ясенов 12 е  разкрит гастродиагностичен център, където се извършват :

- ехография на коремни органи,доплер на абдоминални /коремни/ органи и периферни съдове

- контрастно-усилена ехография

- гастроскопия с или без анестезия

- колоноскопия с или без анестезия

- ендоскопска полипектомия

- ендоскопско екстрахиране на чужди тела от ГИТ

   Изследванията ще се извършват от  специалисти от Университетска болница"Г.Странски ",гр.Плевен.

   За допълнителна информация и предварително записване - тел.064/986666,064/885555