TORCH е съкращение от наименованието на инфекции ,които се предават от майката на новороденото по време на бремеността ,раждането и следродовия период и могат да увредят плода и новороденото.

Т­- токсоплазмоза

О- други (сифилис, варицела- зостер инфекция ,парвовирус В19 инфекция)

R- рубеола

C- цитомегаловирус инфекция

H- херпес симплекс вирус инфекция

Токсоплазмозата, рубеолата,цитомегаловирусната инфекция и херпесната инфекция са широко разпространени. Заразяването с тях става обикновено в детска възраст и организмът изработва IgG антитела, които му осигуряват имунитет срещу причинителите на тези инфекции. При жени ,които не притежават IgG антитела към някой от причинителите на TORCH инфекциите съществува риск от заразяване по време на бремеността.

 TORCH скринингът за присъствие на IgG антитела позволява да се оцени имунният статус на жената и опасността от заразяване по време на бремеността.При липса на IgG антитела към някой от причинителите се предприемат превантивни мерки.

Въведеният в МЦ „ Екзакта Медика “ - Плевен – TORCH IgG скрининг с EUROLINE Anti T.O.R.C.H. 10 Profile(IgG) позволява да се изследват антитела към 10 причинители на инфекцията:

  • Toxoplasma gondii
  • Rubella virus
  • Cytomegalovirus
  • Herpes simplex virus – 1
  • Herpes simplex virus – 2
  • Bordetella pertussis
  • Chlamydia trachomatis
  • Parvovirus B19
  • Treponema pallidum
  • Varicella – zoster virus