Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н.
Началник на клиника по онкологична хирургия, Ръководител на катедра сестрински хирургични грижи

 Професор Т. Делийски е изявен хирург и онколог с дългогодишен клиничен опит в областта на общата и онкологична хирургия. Има изключителни научно изследователски постижения . Специализирал е във водещи университети и клиники в чужбина - Германия, Виена, Турция, Англия. В клиничната практика  е внедрил най-съвременни постижения при третирането на заболявания   на млечната жлеза, стомаха, червата, правото черво и ануса; лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт, съвременна диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза, включително и сентинелнните лимфни възли и онкопластичен подход при рак на млечната жлеза и кожата, заболявания на щитовидната жлеза, лапароскопска хирургия, роботизирана хирургия на коремните органи.