БЪРЗ ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА   ЛАЙМСКА БОЛЕСТ В КЪРЛЕЖ

Лаймската болест се причинява от бактерии от сем.Borrelia . Те се пренасят чрез различни видове кърлежи от род Ixodes , които се откриват във всички зелени площи в природата. Намерен по тялото на човек или домашно животно ,кърлежът трябва да бъде изваден в рамките на 24 часа много внимателно,за да не остане част от него под кожата. Ваденето задължително се прави с ръкавици и пинсети или малки уреди, предлагани в зоомагазините ,като се препоръчва манипулацията да се извърши от квалифицирано медицинско лице с последващ преглед при лекар.

Изследване на антитела в кръвта на пациента за доказване на заразяване с борелии изисква поне 1 месец изчакване след ухапването. Бързият диагностичен тест за изследване на самия кърлеж доказва носителство на бактерии от сем. Borrelia/ Borrelia garinii, Borrlia afzellii, Borrelia burgdorferi, Borrelia spielmanii/ .

Това изследване осигурява :

1.Възможност за директно изследване на извадения кърлеж с цел установяване дали е преносител на бактерии от семейство Borrelia.Така лекуващият лекар и пациентът могат да получат бърза информация и насока за нуждата от последващи лечебно-диагностични мерки.

2.Получаване на резултат в рамките на същия ден ,което дава възможност за започване на навременно лечение,предотвратяващо или овладяващо развитието на Лаймска болест и нейните възможни сериозни усложнения.

3.Избягване на излишния прием на антибиотици при липса на данни за опасност от развитие на заболяване.

Внимание:

До донасянето в лабораторията кърлежът следва да се съхранява в контейнер във влажна среда/влажен памук или марля/ и да не се потапя в спирт,йод ,бензин или други агресивни разтвори.