МЦ "Екзакта  Медика"  е създаден  през 2002г. като едно от първите   в гр. Плевен частни медицински  заведения  за  специализирана  извънболнична помощ./продължава.../

 

         През изминалите 15 г.  на базата на професионализма на специалистите  в центъра, на високоспециализираната  лабораторна диагностика, съвременна  модерна апаратура и високо качество на предлаганите услуги  МЦ" Екзакта  Медика " се утвърди като водещо лечебно заведение в Плевен и региона. Доказателство за това са  и двете успешни   акредитационни процедури   на центъра  през 2007 и 2014г., при които  е  получена  отлична оценка  от МЗ.

Медицинският център  е разположен  в разширената  централна  част на град Плевен в непосредствена  близост до Университетската болница „Г. Странски”.  В  последните три –четири години се разкриват   допълнителни  филиали в гр. Плевен, в гр. Левски и гр. Долни Дъбник.

         Основната дейност на центъра е извършването на пълна гама  изследвания –клиниколабораторни, микробиологични, вирусологични, паразитологични. Лабораториите са оборудвани с най-ново поколение апаратура, използват се сертифицирани реактиви и консумативи .Екипът на центъра се състои от високо квалифициран и мотивиран персонал, чиято цел е предоставянето на надеждни и точни резултати от извършените изследвания. Ръководители на лабораториите са хабилитирани лица , с дългогодишен опит  в  научната  и  практическата  медицина.     " Екзакта Медика"  е първата лаборатория в Плевен, която започва изследването  на  редица  високоспециализирани  показатели : - като  вит. Д., паратхормон, кортизол, инсулин, вит.В12 , феритин , маркери за хепатит В и С, инфекциозна мононуклеоза, човешки папилома вирус и др.  От юни 2017 г. в лабораторията на центъра работи единственият за региона лазерен апарат за изследване на  бактерии и клетки в урината, който позволява при липса на бактерии да се получи експресен резултат в рамките на 1 час. Лабораторните лекари на центъра осъществяват консултации на пациентите и интерпретация на  готовите им  резултати. Чрез информационната система от 2010 г. пациенти и лекари имат възможност за получаване на резултати по интернет.

В МЦ" Екзакта  Медика"  функционират  и специализирани лекарски  кабинети  по гастроентерология,  кардиология, акушерство и гинекология, ендокринология, педиатрия  и др. В тях работят доказани лекари професионалисти. Извършват се високоспециализирани функционални изследвания като  ехокардиография, холтер ЕКГ, холтер за кръвно налягане, натоварване с велоергометър, женска консултация с кардиотокографско проследяване на бременността, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, гърда , горна и долна ендоскопия на гастроинтестиналния тракт и др.

В   медицинският център се обслужват както здравно осигурени лица с направления по здравна каса , така и пациенти на платен прием. Извършват се и комплексни профилактични прегледи и изследвания по договор с работодатели и служби по трудова медицина. Лечебното заведение обслужва и пациенти по договор със здравноосигурителни фондове като ‘‘Дженерали Закрила" и др.

Във връзка с 15 годишния юбилей  МЦ"Екзакта Медика" обявява ,че за периода от 26.10.2017г. до 05.11.2017г. изследванията за щитовидна жлеза/ TSH и FT4/,както и туморния маркер за простата / PSA / ще се извършват с 25% намаление за всички пациенти  пожелали тези изследвания.