Координатор медицински дейности

 Образование:

 Завършен Медицински университет -Плевен(1986г)

 Придобита специалност"Вътрешни болести"(1994г)

 Придобита специалност магистър "Здравен мениджмънт "  (2005г)

 

 

 

 Допълнителни квалификации:

 Курс професионална квалификация "Здравен мениджмънт" от УНСС(2002г)

 Основен и тематични курсове по нефрология в Медицинска академия ,гр.София(2000г)

 

 Професионален опит:

 1986 - 1996г. - Ординатор-терапевт в Общинска болница,гр.Пелово

 1996 - 2000г. - Завеждащ вътрешно отделение в Общинска болница,гр.Искър

 2000 - 2004г. Управител на Общинска болница,гр.Искър

 Настоящата работа - МЦ"Екзакта Медика "ООД - лекар  - координатор медицински дейности