Кардиология

Приемни часове :

ул.Тодор Каблешков 35

 • понеделник : 8.00-15.00ч.
 • сряда:08.00-13:00 ч.
 • петък:08.00-12:00 ч.

филиал ул.Васил Левски 60

 • сряда: 13:30 – 16:00 ч.
 • петък: 12:30 -15:00 ч.
 
 • Медицина - МА - ВМУ - Плевен 1980 г.
 • Вътрешни болести - 1988 г.
 • Кардиология - 1992 г.

Допълнителна квалификация:

 • Удостоверение от МУ - София, медицински факултет - София
 • Следдипломна квалификация за работна ЕКГ проба и Холтър ЕКГ и неинвазивно АМГ, мониториране на артериално налягане
 • Удостоверение за преминат курс по доплерова сонография на каротидни и периферни съдове
 • Свидетелство за професионална квалификация за ехокардиография
 • Курсове за експертно ниво по ехокардиография - модул 1 - 4