Медицински център” Екзакта Медика” ООД, гр. Плевен от 2002  година работи като заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра функционират специализирани кабинети,клинична лаборатория и микробиологична лаборатория със сектори по вирусология и серология. Дейността на медицинския център е насочена към предоставяне на пациентите на бързи,точни и прецизно извършени лабораторни изследвания и  висококачествени прегледи и консултации от  специалисти в различни области на медицината.

За постигането на високо качество центърът разполага със съвременна и модерна медицинска апаратура.

От 2010 г. в медицинския център е въведена цялостна информационна система за обслужване на пациентите,даваща възможност за пълен контрол върху целия процес от взимането на биологичния материал до получаване на готов резултат. Системата дава възможност за справки и получаване на готовите лабораторни изследвания от пациенти и лекари в интернет чрез уникален индентификационен номер за всеки пациент.

През 2007 г. медицинския център е акредитиран от МЗ с отлична оценка за срок от пет години. С последващата акредитационна процедура през 2014 г. със заповед на МЗ отново е определена отлична оценка за следващите пет години.

Обслужва както здравноосигурени лица за дейности по сключен договор с РЗОК, така и пациенти срещу заплащане по тяхно желание.
Работи по сключен договор със ЗОФ „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”  АД и ЗОФ „Здравноосигурителен институт” АД, ЗОФ ”Фи Хелт”, "Евроинс - здравно осигуряване" ЗЕАД.

Извършва комплексни профилактични прегледи и изследвания по договор с работодатели и служби "Трудова медицина"