Информация за извършваните медицински дейности

  • Амбулаторни прегледи и  консултации
  • Ехографско изследване на бъбреци, пикочен мехур и простата
  • Доплерова сонография на бъбречни съдове