Информация за извършваните медицински дейности

  • Амбулаторни прегледи
  • Ехографска диагностика на коремни органи
  • Ендоскопско изследване на стомах и дебело черво /Фиброгастроскопия, сигмоидоскопия,колоноскопия и ректоскопия /с биопсия с хистологично изследване/
  • Клинична, ехографска, ендоскопска и лабораторна диагностика на доброкачествени