Информация за извършваните медицински дейности

  • Амбулаторни прегледи с ЕКГ запис
  • 24 часов ЕКГ запис / холтер /;
  • Ехокардиография
  • Сърдечно-съдов тест с натоварване
  • Холтер за артериално налягане (непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане )