Информация за извършваните медицински дейности

  • Ехографска диагностика на коремни органи, малък таз и повърхностни структури.