Информация за извършваните медицински дейности

  • Амбулаторни прегледи и консултации 
  • Обработка и превръзка на първични и вторични рани