Информация за извършваните медицински дейности

  • Консултации и прегледи
  • Ехографско изследване на щитовидна жлеза